مربی رول تایر

  • چرخ ماشین سورتمه تانک تمرین قدرتی

    چرخ ماشین سورتمه تانک تمرین قدرتی

    1. این سورتمه تمرینی قدرتی در باشگاه مانند یک چرخ دستی است، کاربران می توانند بشقاب ها و هر وزنه دیگری را همانطور که دوست دارند داخل آن قرار دهند تا احساسات تمرینی ایده آل خود را بدست آورند.

    2. چرخ های قوی: این سورتمه تمرینی قدرتی در باشگاه دارای چهار چرخ قوی برای تحمل وزن خود است.کاربران نیازی به نگرانی ندارند وقتی وزنه های زیادی را داخل آن قرار می دهند نمی تواند بایستد.